strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.03.06 - W Bukownie walczymy ze smogiem!

 

 W BUKOWNIE

 WALCZYMY ZE SMOGIEM!

 

 

 • W obecnym sezonie grzewczym w Bukownie prowadzana jest akcja edukacyjno-kontrolna.
   
 • Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta zawisły plakaty przekazuj±ce najistotniejsze informacje dotycz±ce regulacji prawnych zwi±zanych z spalaniem materiałów w piecach c.o. oraz kolportowane s± ulotki na ten temat.
   

 

 • Równolegle inspektorzy z Urzędu Miejskiego sprawdzaj±, czy w kotłach c.o., piecach i kominkach spalane jest odpowiednie paliwo i czy nie ma miejsca współspalanie odpadów. 
   
 • W czasie kontroli udzielane s± także informacje dotycz±ce ogólnopolskiego programu "Czyste powietrze", w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków i wymianę Ľródeł ciepła na mniej szkodliwe dla ¶rodowiska.
   

 

 • Kontrole były przeprowadzane na losowo wybranych posesjach na terenie całego miasta. Dotychczas przeprowadzono 30 kontroli w budynkach, gdzie zaobserwowano wydobywaj±cy się z komina dym o stosunkowo dużej gęsto¶ci. We wszystkich przypadkach zwiększona emisja pyłu była spowodowana rozpalaniem kotłów lub dołożeniem do nich paliwa – węgla kamiennego. We wszystkich skontrolowanych do tej pory piecach i kotłach spalany był węgiel spełniaj±cy wymagania okre¶lone w Uchwale Antysmogowej dla Małopolski.
   
 • Odnotowano kilka przypadków, kiedy wła¶ciciele posesji odmówili umożliwienia kontroli.
   
 • Przypominamy, że zgodnie z art. 225. § 1. "Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony ¶rodowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynno¶ci służbowej, podlega karze pozbawienia wolno¶ci do lat 3" (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz.U.2018, poz.1600 t.j.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314180


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube