strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2022-01-20 Czwartek, Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bukowno

2017.06.23 - Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Mieście Bukowno.  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 24 czerwca do 23 lipca 2017 roku (włącznie).

Czytaj więcej

2017.04.04 - Bukowno już z planem na rewitalizację.

30 marca br. Rada Miejska przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno na lata 2016-2023. Ten strategiczny dokument pozwoli Miastu na uczestniczenie w konkursie na dofinansowanie nowych działań rewitalizacyjnych. Na beneficjentów czeka bowiem w Małopolsce ponad 550 mln zł.

Czytaj więcej

2016.12.30 - Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023, które zostały przeprowadzone w okresie 26 listopada - 25 grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej

2016.12.05 - Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

Burmistrz Miasta przypomina o trwających od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023. Jedną z form konsultacji będą spotkania z Mieszkańcami Osiedli Centrum Północ, Centrum Południe, Bór Biskupi w Przeniem oraz Osiedla Podlesie, które odbędą się w dniach 6-7 grudnia br.

Czytaj więcej

2016.11.25 - Informacja Burmistrza Miasta Bukowno o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bukowno na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Bukowno informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie uchwały nr XXXIV/227/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

Czytaj więcej

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminie konsultacji społecznych projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BUKOWNO NA LATA 2016-2023. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 listopada do 25 grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej

2016.10.05 - Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Miasta Bukowno zaprosił Mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje prowadzone były w dniach od 24 sierpnia 2016 r. do 22 września 2016 roku, a ich celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego replica orologi omega i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno oraz zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.

Czytaj więcej

2016.09.28 - Wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno.

Rada Miejska w Bukownie na sesji w dniu 27 września 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Bukowno obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczonych zostało pięć podobszarów (I - obszary ulic Zwycięstwa, Wyzwolenia, II - obszar ulicy Ogrodowej (Podlesie), III - obszar ulicy Wiejskiej (Bór Biskupi z Przeniem), IV - obszar ulicy Kolejowej, V - część obszaru ulicy 1 Maja).

Czytaj więcej

2016.09.02 - Spacer studyjny po terenie Osiedla Centrum Północ

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza Mieszkańców na spacer studyjny po terenie Osiedla Centrum Północ – w proponowanym obszarze zdegradowanym / obszarze rewitalizacji obejmującym ulice Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Wyzwolenia.  Spacer studyjny odbędzie się w dniu 15 września 2016r. o godz. 15.00 (rozpocznie się przy bloku nr 1 przy ul. Wojska Polskiego).

Czytaj więcej

2016.08.24 - Diagnoza Służąca Wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji Miasta Bukowno.

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości publicznej materiały, będące przedmiotem konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno, tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bukowno, mapę wyznaczonych obszarów oraz diagnozę służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej


Drukuj
Strona: [1]  2  
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3379095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube