strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Co dalej ze zdrowiem? ...

"Głos Bukowna": Panie Burmistrzu. Na zebraniu z Mieszkańcami pod koniec kwietnia zobowiązał się Pan, że będzie Pan informował o postępie prac nad przywróceniem specjalistyki w Bukownie. Co nowego możemy przekazać Mieszkańcom?

 

Mirosław Gajdziszewski: Pani redaktor, dziękuję za to pytanie, gdyż prasa regionalna pisze ostatnio różne artykuły na ten temat, nie zasięgając informacji u źródła, a często wysłuchuje ludzi żądnych zamieszania wokół służby zdrowia i NZOZ „MEDBUK”.

 

Ale zanim przejdę do odpowiedzi muszę odnieść się do tego, co ostatnio wydarzyło się w Bukownie w tej sprawie.  Z ogromnym zdumieniem czytałem rozlepianą po drzewach i słupach informację do Mieszkańców „jak wiele” zrobiła już w tym kierunku tzw. „grupa inicjatywna”, którą nietrudno rozszyfrować – cytuję -  „Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców przybyłych na spotkanie, przygotowanemu projektowi i zebranym podpisom jest szansa na przywrócenie opieki specjalistycznej. To efekt naszej wspólnej obywatelskiej inicjatywy – nasz wspólny sukces”. W innym miejscu można było wyczytać, że w czasie spotkania nie padły żadne konkretne deklaracje w tej sprawie, natomiast dopiero to spotkanie unaoczniło przedstawicielom Władzy wagę problemu.

 

Po raz kolejny zbulwersowało mnie stwierdzenie, że Rada Miejska i Burmistrz nie interesują się tą sprawą – cytuję – „...nasza władza wykazuje absolutny brak zainteresowania naszymi problemami”.

 

Pani redaktor. Przepraszam, ale nie da się przejść obojętnie obok stawianych w ten sposób zarzutów. Po raz kolejny chcę powtórzyć, że od samego początku kadencji sprawy służby zdrowia w naszym mieście były chyba najczęściej dyskutowanym tematem na spotkaniach z Mieszkańcami. Dyskusje te toczyły się zarówno podczas wielu debat publicznych, zebrań Samorządów Mieszkańców poszczególnych dzielnic, a także podczas sesji Rady Miejskiej.

 

Jest nieprawdą, że Radni nie interesowali się, czy też dalej nie interesują się tym problemem, a Burmistrz nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku. Nikt nie zadaje sobie pytania, czy dysponujemy już odpowiednią bazą lokalową i sprzętem diagnostycznym niezbędnym do uruchomienia tego typu działalności. Ludzie bez elementarnej wiedzy w tym temacie rozbudzają wśród Mieszkańców nadzieję na szybkie załatwienie sprawy. A przepisy prawne i wymogi sanitarne są surowe i bezwzględne.

 

Wszystkie podmioty, które przez ten okres w wyniku moich działań wstępnie deklarowały chęć działalności w Bukownie po obejrzeniu Przychodni i części budynku Centrum Kultury, a także usłyszeniu, że warunkiem podstawowym prowadzenia działalności w tych obiektach jest uzyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia więcej się już nie pojawiły.

 

Nie ma dobrego sposobu na skuteczne przedstawienie Mieszkańcom moich działań i trudności, jakie napotykam przy realizacji tego działania, które było przecież jednym z moich postulatów wyborczych.

 

Zastanawiałem się, czy w podobny sposób jak zrobiła to „grupa inicjatywna” poprzez oplakatowanie klatek schodowych i drzew w Mieście przekazać zniecierpliwionym Mieszkańcom te informacje. Choć sposób ten wydaje się być bardzo skuteczny, to jednak uważam, że dbając o ład i porządek w Mieście, a przede wszystkim szanując Mieszkańców naszego Miasta, nie mogę swoich informacji wywieszać na drzewach czy słupach.

 

Pozostaje mi jedynie korzystać z prasy lokalnej, aby Mieszkańcy znali faktyczny postęp prac w temacie specjalistycznych usług medycznych, a nie byli ciągle manipulowani przez grupę osób czy pojedynczych ludzi, działających „jakoby w imieniu Mieszkańców”, którzy dla swych partykularnych interesów swoimi działaniami chcą doprowadzić do likwidacji NZOZ „MEDBUK”, a może rozpoczęli już kampanię wyborczą 2010.

 

Szkoda, że te osoby nie mają własnych konkretnych propozycji, nie prowadzą w tym temacie dialogu z Burmistrzem, a podejmują jedynie działania mające na celu wytworzenie „toksycznej” atmosfery wokół służby zdrowia. A może właśnie chodzi o to, aby w Bukownie nie było w ogóle służby zdrowia, za którą poleci głowa Burmistrza? Warto się głęboko nad tym zastanowić.

 

Jestem otwarty na wszelkie konstruktywne propozycje tzw. „grupy inicjatywnej”, ale takowych brak. Zamiast tego wykorzystuje się podpisy Mieszkańców złożone w dobrej wierze i w słusznej sprawie do walki politycznej. Złożony przez „inicjatorów” projekt uchwały ma zobowiązać Burmistrza do działań, które tak naprawdę wraz z Radnymi prowadzimy od początku kadencji. Czytelnicy „Głosu Bukowna” mogli się z nimi zapoznać w poprzednich wydaniach miesięcznika.

 

Pani redaktor, przechodząc do konkretów. Zarówno ja, jak i Rada Miejska zdajemy sobie doskonale  sprawę, że korzystanie ze specjalistycznej opieki medycznej w Olkuszu nastręcza naszym Mieszkańcom wielu problemów. Zarówno dostępność do lekarzy, jak i czas oczekiwania w kolejkach do nich pozostawia  wiele do życzenia. Dlatego od początku zaistnienia tego problemu tj. pierwszych informacji na temat likwidacji „Skałki” mamy świadomość, jak ważne jest rozwiązanie tego problemu.

 

Wobec powyższego od ponad roku usilnie poszukujemy potencjalnego partnera do prowadzenia usług specjalistycznych w naszych obiektach. Ponieważ tak jak już wspomniałem obce podmioty pojawiają się i znikają, obecnie postawiliśmy na rozwiązanie tego problemu poprzez NZOZ  „MEDBUK”. Po przeprowadzeniu twardych, ale konstruktywnych rozmów z Zarządem Spółki postanowiliśmy, że wspólnie będziemy go rozwiązywać.

 

Po przeglądzie pomieszczeń Przychodni przez zespół ekspertów od budownictwa medycznego z Powiatowego Inspektoratu  Sanitarnego oraz po rozeznaniu wymagań stawianym specjalistycznym gabinetom lekarskim otwieranym po raz pierwszy, wybrałem już wykonawcę projektu modernizacji budynku Przychodni. Projekt wraz z kosztorysem ma być wykonany do końca lipca.

 

W międzyczasie, to z mojej inicjatywy, a nie jak pisze „grupa inicjatywna”, cytuję - „Pierwszym efektem (spotkania w dniu 23 kwietnia br. ) tego zainteresowania są ankiety dotyczące lekarzy specjalistów ......” - ustaliliśmy z zespołem lekarzy z MEDBUK-u listę najbardziej potrzebnych specjalistów. Na bazie tej listy sporządziliśmy ankietę, w której również Mieszkańcy wyrażali swoje opinie na temat najbardziej pożądanych specjalistów. Można to było uczynić w Przychodni, w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej Bukowna.

 

Wyniki ankiet prawie w całości pokrywają się z kolejnością na liście zasugerowaną przez naszych lekarzy rodzinnych, którzy przecież najlepiej wiedzą, do jakich specjalistów kierują Mieszkańców Bukowna.

 

Powyższe materiały zostaną następnie przedstawione do akceptacji Radzie Miejskiej i po wyrażeniu zgody - a nie wyobrażam sobie, żeby takiej akceptacji nie było - Miasto przystąpi do realizacji zadania. Remont pomieszczeń, czy raczej odpowiednia ich modernizacja musi być zakończona jak najwcześniej, aby można było rozpocząć poszukiwania chętnych do pracy specjalistów. Odpowiednie pomieszczenia oraz fachowa kadra to warunki niezbędne, by NZOZ MEDBUK mógł wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakt na opieką specjalistyczną dla Mieszkańców Bukowna.

 

Według ustnych zapewnień Starosty Olkuskiego i Dyrektora ZOZ w Olkuszu w takiej sytuacji nie będą oni występować o kontrakt dla populacji Bukowna w zakresie objętym wnioskiem „MEDBUK”-u. 

 

Tak więc pozostaje mi być optymistą i wierzyć, że to co robię obecnie wraz z Radą Miejską przyniesie wymierne korzyści dla Mieszkańców Bukowna.

 

Co więcej - wierzę, że tak się stanie niezależnie od – jak widać niepotrzebnych – działań czy nacisków tzw.  „grupy inicjatywnej” . Ale nie zdziwię się również, gdy pewnego dnia Mieszkańcy dowiedzą się z informacji „słupowej”, że lekarze specjaliści w Bukownie to zasługa działań owej „grupy inicjatywnej”.

 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że zanim zobowiąże się Burmistrza uchwałą Rady Miejskiej do realizacji jakiegoś zadania, to należy rozważyć, czy faktycznie dysponuje on odpowiednimi instrumentami formalno-prawnymi, wystarczającymi do załatwienia problemu. Pomyślny efekt w tym konkretnym przypadku nie zależy przecież wyłącznie od sprawności działań Burmistrza, lecz również od wielu czynników zewnętrznych - tymczasem to zarówno Burmistrz, jak i Radni podejmujący taką Uchwałę będą rozliczani z jej realizacji.

 

"Głos Bukowna": Dziękuje Panu za rozmowę. Myślę, że przekazane informacje pomogą Mieszkańcom Bukowna zrozumieć złożoność problematyki organizacji specjalistycznych usług medycznych w mieście. Panu, Radzie Miejskiej oraz MEDBUK-owi życzę, aby zamierzony cel udało się osiągnąć.

 

Mirosław Gajdziszewski: Ja również dziękuję za rozmowę i korzystając z okazji życzę wszystkim Mieszkańcom, tym małym i tym dużym ładnej pogody i udanego wypoczynku.
 


 

 

23 czerwca 2008r.

Wywiad ukaże się w najbliższym lipcowym wydaniu Głosu Bukowna.


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317641


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube