strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Ż±danie sprostowania wysłane do "Gazety Krakowskiej"

Bukowno, 29 czerwca 2008

Pan Tomasz Lachowicz

"Gazeta Krakowska"

Redaktor Naczelny

 

Wnoszę w trybie art. 31 i dalsze Ustawy Prawo Prasowe o opublikowanie następuj±cych sprostowań:

 

Sprostowanie do publikacji "Nasz Ranking" (“Gazeta Krakowska”, Małopolska Wydanie C, 27 czerwca 2008r. strona 11)

 

SPROSTOWANIE

 

W publikacji “Nasz Ranking” (“Gazeta Krakowska”, 27 czerwca 2008) podano szereg nieprawdziwych informacji dotycz±cych Burmistrza Bukowna, Mirosława Gajdziszewskiego.

 

Nieprawdziwe jest zdanie – "Mocno naraził się członkom obywatelskiego komitetu, którzy od roku walcz± o rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych w tym mie¶cie".

 

"Grupa inicjatywna" działaj±ca na rzecz zebrania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały działa – o ile mi wiadomo - od pocz±tku bież±cego roku i nie prowadzi "walki" o rozszerzenie zakresu usług zdrowotnych, a dotychczasow± działalno¶ć ograniczyła jedynie do zbierania podpisów pod powyższym projektem oraz współorganizowania wraz z Burmistrzem spotkania z Mieszkańcami w przedmiotowej sprawie w dniu 23 kwietnia 2008r.

 

Nieprawdziwe jest również zdanie – "Zakwestionował autentyczno¶ć czę¶ci podpisów pod złożonym na jego biurku wnioskiem o przywrócenie specjalistyki".

 

Zgodnie z § 45 pkt.1 Regulaminu Rady Miejskiej (Zał. nr 4 Uchwały Nr XVIII/105/2003 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 15 paĽdziernika 2003 r. z póĽn. zm.) z inicjatyw± uchwałodawcz± może wyst±pić grupa nie mniej niż 50 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno. Burmistrz Miasta otrzymał obywatelski projekt uchwały na spotkaniu 23 kwietnia i od razu przekazał go Przewodnicz±cemu Rady Miejskiej celem rozpoczęcia prac nad tym materiałem przez komisje stałe Rady Miejskiej. Listy z podpisami mieszkańców zostały przekazane przez Przewodnicz±cego Rady Miejskiej do rutynowego sprawdzenia przez Referat Spraw Obywatelskich i OC celem weryfikacji zawartego w § 45 pkt.1 Regulaminu Rady Miejskiej warunku, czyli poparcia co najmniej 50 mieszkańców zameldowanych na terenie Bukowna na pobyt stały. Nie nast±piło więc żadne zakwestionowanie autentyczno¶ci, a jedynie zadbano o wypełnienie prawnej procedury "¶cieżki legislacyjnej". Podobne sprawdzenia stosuje się np. przy rejestrowaniu komitetów wyborczych, czy kandydatów na radnych i wówczas taka procedura nie budzi żadnych zastrzeżeń.

 

Podane w publikacji informacje s± więc w cało¶ci nieprawdziwe. Domagam się ich sprostowania w terminie i formie przewidzianej w Ustawie Prawo Prasowe.

 

Z up. Burmistrza Miasta

Marcin Cockiewicz

Sekretarz Miasta Bukowno

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317691


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube