strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-30 Pi±tek, Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Karta Aktywnego Mieszkańca - miejska karta pełna zniżek.

 

Karta Aktywnego Mieszkańca,

miejska karta pełna zniżek.

 

 

 

19 czerwca 2018 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Bukownie wprowadzaj±ca w Bukownie "Kartę Aktywnego Mieszkańca". Dzięki niej Mieszkańcy Bukowna mog± korzystać z 50% zniżki na bilety wstępu na baseny, korty tenisowe, siłownię i spływ kajakowy w Bukownie.

 

WNIOSEK o wydanie Karty Aktywnego Mieszkańca

 

Skierowana do Rady przez Burmistrza Miasta propozycja stworzenia Programu "KARTY AKTYWNEGO MIESZKAŃCA" ma na celu zwiększenie aktywno¶ci fizycznej oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla naszych Mieszkańców.

 

Jednocze¶nie ma szansę stać się instrumentem wzmacniaj±cym poczucie tożsamo¶ci lokalnej, integrację Mieszkańców i ich identyfikację z Bukownem, jako miejscem, gdzie warto mieszkać.

 

Miejskie karty pojawiaj± się w coraz większej ilo¶ci aglomeracji miejskich i w zależno¶ci od złożono¶ci i stopnia zaawansowania technologicznego konkretnego rozwi±zania daj± z reguły możliwo¶ć tańszego korzystania przez mieszkańców z miejskich instytucji kultury i obiektów sportowych, komunikacji miejskiej, czy rozliczeń w strefach płatnego parkowania.

 

W tych bardziej zaawansowanych rozwi±zaniach karta miejska potrafi się integrować w elektroniczn± legitymacj± studenck± ELS, może być używana jako ¶rodek płatniczy w rozliczeniach z instytucjami miejskimi, pełnić funkcję elektronicznej portmonetki, czy służyć do rozliczeń w systemach tzw. miejskiego rowera (velo-city). Zawsze jednak s± form± wymiernej korzy¶ci płyn±cej dla mieszkańców z faktu bycia mieszkańcem danej miejscowo¶ci.

 

 

I chociaż karty miejskie staj± się coraz bardziej popularne, to jednak w powiecie olkuskim jest to pierwsza taka inicjatywa.

 

Nasz program polega obecnie na przyznaniu dla posiadaczy Karty Aktywnego Mieszkańca 50% zniżek na indywidualne bilety oraz karnety wstępu na basen rekreacyjny MOSiR, na kryt± pływalnię w Szkole Podstawowej nr 1, na korty tenisowe MOSiR, siłowni i centrum odnowy biologicznej MOSiR oraz na spływ kajakowy rzek± Sztoł±.

 

Kartę Aktywnego Mieszkańca mog± otrzymać Mieszkańcy Bukowna, którzy rozliczaj± podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu i jednocze¶nie deklaruj± w zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest Bukowno.

 

Kartę tak± mog± też otrzymać bezrobotni Mieszkańcy Bukowna, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu, a także pełnoletni uczniowie i studenci (do ukończenia 26 lat) oraz osoby niepełnosprawne. Swoje karty otrzymaj± też dzieci z Bukowna, dla których powyższe osoby s± ich opiekunami prawnymi.

 

Karta będzie ważna trzy lata, a wnioski o jej wydawanie (wraz ze zdjęciem) można składać w Urzędzie Miejskim w Bukownie (pokój nr 13). 

 

 WNIOSEK o wydanie Karty Aktywnego Mieszkańca

 

Warto przypomnieć, że będzie to kolejne już rozwi±zanie wspieraj±ce naszych Mieszkańców w lepszym dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje Miasta.

 

Od 2014 roku funkcjonuje w naszym Mie¶cie lokalna Karta Dużej Rodziny, która przysługuje wszystkim rodzinom wielodzietnym, niezależnie od ich dochodów, zamieszkałym na terenie Bukowna (także rodzin zastępczych), składaj±cych się z rodziców (jednego rodzica), maj±cych na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Ulgi, jakie przysługuj± posiadaczom takiej karty to m.in. 50-procentowe upusty na wszystkie biletowane imprezy organizowane przez gminne jednostki, zniżki dotycz± też wstępu na basen miejski oraz spływy kajakowe. Rodzice płac± też wówczas jedynie połowę stawki za pobyt swoich dzieci w klubie dziecięcym, a za pobyt dzieci w przedszkolu nie zapłac± wcale.

 

Teraz podobne zniżki dotycz±ce dostępu do bazy sportowej Miasta otrzymaj± wszyscy Mieszkańcy Bukowna!

 

Od jesieni 2017 roku Bukowno realizuje też program "Miasto Przyjazne Seniorom". Seniorzy, który ukończyli 60 rok życia mog± otrzymać w Urzędzie Miejskim w Bukownie Ogólnopolsk± Kartę Seniora, uprawniaj±c± do uzyskania zniżek w ponad tysi±cu punktów usługowych w całej Polsce, w tym także w Bukownie.

 

(um)

  

REGULAMIN wydawania i użytkowania Karty Aktywnego Mieszkańca
 

WZÓR Karty Aktywnego Mieszkańca
 

WNIOSEK o wydanie Karty Aktywnego Mieszkańca


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3278617


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube