strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-30 Pi±tek, Imieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  AKTUALNO¦CI

2021-07-30
2021.07.30 - Nabór kandydatów na wolne stanowisko Księgowego w Klubie Dziecięcym.

Kierownik Klubu Dziecięcego „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie ul. Niepodległo¶ci 11, 32 332 Bukowno ogłasza Nabór kandydatów na wolne stanowisko księgowego w Klubie Dziecięcym wymiar czasu pracy 1/4 etatu, od 01 wrze¶nia 2021 r. Pełna tre¶ć ogłoszenia dostępn± jest w Biuletynie Informacji Publicznej Klubu Dziecięcego "Akademia Kreatywnego Malucha" w Bukownie pod adresem: bip.malopolska.pl 

Czytaj więcej

2021-07-28
2021.07.28 - Od dnia 27 lipca 2021 r. nie ma już możliwo¶ci złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet

Małopolski Urz±d Wojewódzki w Krakowie, informuje że zgodnie ze zmian± ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego było możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostały wył±czone.

Czytaj więcej

2021-07-28
2021.07.28 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo¶ci przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 29.07.2021 r. do 18.08.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 wywieszony będzie wykaz nieruchomo¶ci – lokalu mieszkalnego nr 28 znajduj±cego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Bukownie przy ulicy Wyzwolenia 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomo¶ci wspólnej wynosz±cym 0,029 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Czytaj więcej

2021-07-26
2021.07.26 - Kolejna akcja krwiodawstwa w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym "Res Sacra Miser" w Bukownie serdecznie zapraszaj± do udziału w kolejnej akcji ODDAJ KREW W BUKOWNIE!, która odbędzie się 30 lipca br. (pi±tek) w godz. 9.00-12.00 w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie, ul. Kolejowa 30. Serdecznie ZAPRASZAMY! 

Czytaj więcej

2021-07-23
2021.07.23 - Nie spisałe¶ się przez Internet lub telefon? Spodziewaj się rachmistrza!

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludno¶ci i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzaj± wywiady bezpo¶rednie oraz wywiady telefoniczne.  Kontaktu ze strony rachmistrza mog± spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

Czytaj więcej

2021-07-23
2021.07.23 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa

Urz±d  Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa – Ekodoradca. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godziny 16:00.

Czytaj więcej

2021-07-22
2021.07.22 - Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwota deficytu (nadwyżki) na dzień 30.06.2021 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta informuje, że na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów wynosi 62.187.695,80  PLN, plan wydatków wynosi 63.239.842,70 PLN, wynik budżetu nadwyżka wynosi 1.052.146,90 PLN.

Czytaj więcej

2021-07-22
2021.07.22 - Inteligentne miasto - Smart Cities 2021

Zapraszamy mieszkańców Bukowna do wypełnienia kwestionariusza ankiety pt." Smart Cities 2021". Wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 5 minut.  Państwa opinie będ± bardzo cennym głosem w dyskusji naukowej nad wyzwaniami zwi±zanymi z rozwojem współczesnych miast.  Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostan± wykorzystane tylko na potrzeby prowadzonych badań naukowych.

 

Czytaj więcej

2021-07-21
2021.07.21 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na czę¶ciow± spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty zostanie nabór ci±gły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jak± jest dotacja na czę¶ciow± spłatę kapitału kredytu bankowego.

Czytaj więcej

2021-07-21
2021.07.21 - "Czyste Powietrze" Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy za¶wiadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżaj±cej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy za¶wiadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskuj± dochody z gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej

2021-07-20
2021.07.20 - Nowy numer "GŁOSU BUKOWNA".

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem naszego "Głosu Bukowna".

 

Nasz lokalny miesięcznik jest BEZPŁATNY.

 

Zapraszamy do lektury.

 

Czytaj więcej

2021-07-20
2021.07.20 - Zapraszamy do mobilnego punktu ZUS dla wniosków o ¶wiadczenia 300+ w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

Dobry Start 300+Już w najbliższy czwartek (22 lipca br.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie stanie mobilny punkt ZUS. Eksperci pomog± w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o ¶wiadczenie 300+ w ramach programu "Dobry Start". Mobilny punkt ZUS będzie działał  w godz. 10.00 – 13.00 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  przy ul. Kolejowej 16.

Czytaj więcej

2021.07.20 - Wariant Delta stoi u bram, SZCZEPMY SIĘ!
2021-07-20
2021.07.20 - Przegl±d Olkuski: "Literacki sukces Marii Kocot".
2021-07-20
2021.07.20 - Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji. Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu.
2021-07-20
2021.07.16 - Dobry Start od ZUS.
2021-07-16
2021.07.15 - Promocja monografii jako element szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego animowane przez OSP Bukowno Miasto.
2021-07-15
2021.07.14 - Decyzja o likwidacji placówki bankowej PEKAO SA w Bukownie.
2021-07-14

Zobacz wszystkie wiadomo¶ci
 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3278629


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube